​Så söker du vård – väntetider

Vården av patienten börjar på patientens egen hälsovårdscentral, antingen på bokad tid eller på jourpolikliniken. Du kan också uppsöka företagshälsovården eller en privat läkare för vård.
 
Vid behov skriver hälsovårdscentralläkaren, företagsläkaren eller den privata läkaren en remiss till sjukhusvård eller undersökningar på HUS sjukhus. 
  
Så söker du vård – väntetider (ytterligare information)
 
Fråga om din plats i vårdkön
 
Välj HUS som vårdplats 
 
Från början av 2014 har varje finländare kunnat fritt välja sin egen vårdplats. Du bestämmer var du vill få vård och din läkare utfärdar en remiss enligt din önskan till sjukhuset i fråga. Ytterligare information: Välj HUS som vårdplats.
 
Universitetssjukhusvård privat
  
HUS erbjuder även privata tjänster via HYKSin.