Trombektomi – mekanisk öppning av en kärltilltäppning

En tilltäppning av hjärnartären behandlas vanligen med intravenös trombolysbehandling, om patienten hinner behandlas inom 4,5 timmar efter att symtomen börjat. Trombolysbehandlingen räcker ofta inte till vid en tilltäppning i det största kärlet, utan kärlet måste öppnas mekaniskt.
 
Trombektomi, d.v.s. en mekanisk öppning av en kärltilltäppning förbättrar patientens sannolikhet för återhämtning. Behandlingsmetoden används när det är fråga om en tilltäppning i en stor kärl och hjärnvävnaden som är utan tillräcklig blodcirkulation inte ännu har skadats alltför allvarligt.
 
I HUS på Mejlans tornsjukhus inleds trombolysbehandling för ca 300 patienter årligen. Genom mekanisk trombektomi behandlas ca 220 patienter årligen. I HUS erbjuds trombektomibehandling för patienter 24/7. 
 
En hjärnskada förhindras genom snabba åtgärder
 
Sannolikheten av att en del av den hotade hjärnvävnaden kan räddas minskar för varje minut. Trombektomi är en situation jämförbar med återupplivning där varje förlorad minut minskar patientens förväntade livstid med en vecka. En mekanisk åtgärd förutsätter ett samspel mellan flera olika specialister och en god bilddiagnostik. Följande läkare deltar i behandlingen: en neurolog, neuroradiolog, ingreppsradiolog och vid behov även en anestesiolog.
 
För behandlingsbeslutet behövs noggranna uppgifter om vilken del av hjärnan tilltäppningen påverkar och hur mycket hjärnvävnad kan ännu räddas. Tilltäppningens läge utreds genom att avbilda hjärnans blodkärl. Storleken på den skada som redan uppstått och den vävnad som ännu kan räddas bedöms i situationer då en omfattande skada eventuellt redan utvecklats. Detta görs genom en perfusionsavbildning som mäter blodcirkulationen i hjärnan. 
 
Om syrebristen redan har förstört delar av hjärnan bakom tilltäppningen, förbättrar inte en trombektomi patientens situation. Öppnandet av tilltäppningen korrigerar inte skadorna utan endast räddar den del av vävnaden som klarat sig hittills med en bristfällig blodcirkulation. 
 
Tilltäppningens läge samt tiden från att symtomen börjat tills behandlingen inleds påverkar patientens återhämtningsprognos samt rehabiliteringsbehovet. De bestående symtomen varierar stort. Av strokepatienter som HUS behandlat akut återhämtar sig två av tre väl och dödligheten i hjärninfarkter är minst i världen.