Neuropsykologi

Hjärnan är ansvarig för människans informationshantering och känslomässiga upplevelser. Hjärnsjukdomar och -skador kan därför vara förknippade med förändringar i dessa funktioner. Dessa förändringar kallas neuropsykologiska symtom.
 
Genom neuropsykologisk forskning kartlägger man en individs informationshanterings-funktioner, d.v.s. kognitiva funktioner samt bedömer beteendet och det känslomässiga livet.
 
Målet med neuropsykologisk rehabilitering är att underlätta hanteringen av förändringar i informationshanteringen, regleringen av känslor och beteende som orsakas av en hjärnsjukdom eller -skada.