Neurologiska sjukdomar

Vanliga neurologiska symtom är huvudvärk, muskelsvaghet, klumpighet, svindel, skakningar och avdomning. Neurologiska sjukdomar kan även orsaka störningar i observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande, produktionen eller förståelsen av tal samt identifieringen av saker och minnesstörningar. De neurologiska symtomen omfattar även anfallsvis uppträdande symtom, såsom vissa synstörningar och anfall av medvetslöshet och kramper.
 
En viktig sjukdomsgrupp inom neurologin är cirkulationsstörningar i hjärnan, dvs. stroke eller hjärninfarkt och hjärnblödning. Cirkulationsstörningar i hjärnan orsakar ofta bestående symtom som begränsar funktionsförmågan, till exempel förlamningar och oförmåga att tala. Därför är effektivt förebyggande, prehospital akutsjukvård och rehabilitering ytterst viktiga.
 
Andra vanliga långvariga sjukdomar inom det neurologiska området är bl.a. migrän och epilepsi. Multipel skleros, dvs. MS-sjukdom, är den vanligaste neurologiska autoimmuna sjukdomen. Med stigande ålder blir rörelsesjukdomar såsom Parkinsons sjukdom och demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom vanligare. Sviterna av olika slags allvarliga hjärnskador orsakar långvariga neurologiska olägenheter.
 
Specialiteten neurologi omfattar dessutom en mängd mer sällsynta sjukdomsgrupper, bl.a. ärftliga muskelsjukdomar och olika typer av autoimmuna sjukdomar och degenerativa sjukdomar.