Högspecialiserad poliklinisk neurologisk verksamhet på Mejlans

Inom HNS-området har den högspecialiserade neurologin koncentrerats till den neurologiska polikliniken vid Mejlans tornsjukhus. Patienterna kommer till poliklinikerna med remiss av en läkare, vanligtvis en neurolog på patientens eget sjukhus:

  • En patient med svår Parkinsons sjukdom kan ha nytta av kirurgisk behandling: djupelektrodstimulering eller fortgående läkemedelsinfusion. En neurolog på Mejlans tornsjukhus som är insatt i behandlingarna bedömer nyttan av och lämpligheten hos dessa behandlingsformer. Även efter ett kirurgiskt ingrepp behövs en neurologs expertis för att justera behandlingen.
  • Det händer ibland att patientens epileptiska anfall inte upphör även om man prövar flera olika mediciner och kombinationer av mediciner. Orsaken till en sådan svårbehandlad epilepsi och den bästa möjliga behandlingen av den bedöms på den neurologiska rehabiliteringspolikliniken. En del av patienterna har stor nytta av ett neurokirurgiskt ingrepp – en neurolog bedömer tillsammans med en neurokirurg, en neuropsykolog, en röntgenläkare och en klinisk neurofysiolog om en operation är möjlig och om den är till någon nytta.
  • MS-sjukdomen orsakar trots medicinering mycket symtom för en del patienter. På Mejlans tornsjukhus bedöms behandlingen av en sådan särskilt aktiv MS-sjukdom samt övervägs vilket av de olika alternativa läkemedlen som är bäst. På dagsjukhuset utförs även intravenösa läkemedelsbehandlingar.
  • Om orsaken till långsamt fortskridande muskelförtvining och -svaghet misstänks vara en sällsynt sjukdom i musklerna eller det perifera nervsystemet, ställs en exakt diagnos på polikliniken för muskelsjukdomar.
  • Till Mejlans tornsjukhus har även diagnostiken och behandlingen av många andra sällsynta neurologiska sjukdomar (t.ex. myastenia gravis) koncentrerats.


En gemensam nämnare för samtliga ovannämnda högspecialiserade polikliniker är att neurologerna förutom med patienterna arbetar i nära samarbete även med sjukskötare, terapeuter inom olika områden och läkare inom andra specialiteter (bl.a. röntgenläkare, kliniska neurofysiologer, neurokirurger, patologer).