Behandling av framskriden Parkinsons sjukdom

parkinson2.jpgNär inte ens den bästa läkemedelsvården längre ger tillräcklig hjälp för de motoriska fluktuationerna i Parkinsons sjukdom, kan invasiv behandling övervägas: behandling med djup hjärnstimulering samt levodopa- och apomorfin-infusionsbehandlingar. Dessa behandlingsformer har visat sig minska avsevärt patientens motoriska fluktuationer, darrningar och ofrivilliga rörelser. Syftet med invasiva behandlingar är att förbättra patientens livskvalitet. 
  
För behandlingen behöver patienten en remiss, som utvärderas av en neurolog som specialiserat sig på rörelsesjukdomar på HUS neurologiska poliklinik. I teamet som genomför behandlingarna ingår även neuro- och bukkirurger, en röntgenläkare och en neuropsykolog. Invasiva behandlingar kommer inte på fråga hos patienter med svår demens eller svår psykos. En förutsättning för behandlingen är att patienten fortfarande får åtminstone en kortvarig respons av levodopa. Det enda undantaget från denna regel är darrningar som inte reagerar på läkemedel och för vilka djup hjärnstimulering vanligtvis ger en bra respons.
 
På mottagningen diskuterar neurologen som specialiserat sig på rörelsesjukdomar med patienten om symtomen för Parkinsons sjukdom samt om hälsotillståndet. Vid valet av behandlingsform beaktas patientens önskan, men i sista hand är det neurologen som fattar beslutet. Vårdbeslutet säkerställs alltid genom fortsatta undersökningar, bl.a. genom ett levodopa-test som används för att bedöma vårdresponsen. 
 
Djup hjärnstimulering
 
Djup hjärnstimulering är för närvarande internationellt den mest använda invasiva behandlingsformen. År 2017 var HUS först i Finland att ta i bruk en styrbar elektrod, med vilken man allt bättre kan minska eventuella biverkningar i anslutning till behandlingen, såsom talsvårigheter. I djup hjärnstimulering befinner sig elektroderna, ledningarna och generatorn under huden. Vid behov kan patienten justera stimulatorn med sitt eget reglage. Med optimala inställningar behöver patienten visserligen inte göra dagliga justeringar i apparaten. Behandling med djup hjärnstimulering lindrar darrningar, motoriska fluktuationer och ofrivilliga rörelser betydligt effektivare än en optimal läkemedelsvård. Vårdresponsen varar i bästa fall i över 10 år. På HUS utförs operationer numera vanligtvis i allmän anestesi.  
 
Levodopa-infusion
 
I en levodopa-infusion infunderas levodopa-gel till tunntarmen med hjälp av en extern pump. Patienten kan justera infusionshastigheten enligt responsen. Levodopa-infusioner har visat sig minska signifikant den dagliga off-tiden och öka on-tiden jämfört med en vanlig medicinering. Sådana patienter som har motoriska fluktuationer eller ofrivilliga rörelser och fortfarande en tydlig respons på levodopa har nytta av behandlingen. Vårdresponsen varar enligt HUS erfarenhet i bästa fall i minst 10 år.
 
Apomorfin-injektion och -infusion
 
Apomorfin är en dopaminagonist som trots namnet inte har en opiateffekt. Apomorfinets effekt som lindrar motoriska fluktuationer är i stort sett likvärdig med levodopa. Effekten av en apomorfin-injektion börjar snabbt, t.o.m. inom 10 minuter. En apomorfin-infusion har påvisats minska den dagliga off-tiden betydligt. Den lämpar sig särskilt för patienter för vilka apomorfin-pennan konstaterats vara lämplig och som behöver mer än fem injektioner per dag. Det är emellertid möjligt att börja använda infusioner direkt utan en pennfas.
 
Både levodopa- och apomorfin-infusioner kan vara ett lämpligt alternativ om patienten har kontraindikationer för en djup hjärnstimulering, t.ex. balans- eller talsvårigheter som inte reagerar för levodopa, eller om patienten är rädd för riskerna med en öppen operation.
 
HUS är en pionjär i Finland inom behandling av framskriden Parkinsons sjukdom
 
HUS har Finlands största vårdenhet för rörelsestörningar. Invasiva behandlingar av framskriden Parkinsons sjukdom utförs på enheten enligt internationella kriterier och vårdkedjorna tål en internationell jämförelse.
    
Milstolparna för HUS vårdenhet för rörelsestörningar som först i Finland:
 
  • 1995 djup hjärnstimuleringsoperation
  • 2005 test av levodopa-infusionsbehandling
  • 2006 vårdkedja för modern djup hjärnstimulering
  • 2017 användningen av en ny styrbar elektrod inom djup hjärnstimulering
  • 2017 apomorfin-infusionsbehandling