Telestroke-tjänsten

Telestroke-tjänsten på HUS Neurocentrum betjänar dygnet runt och stöder centralsjukhusen inom beslut om trombolys- och trombektomibehandling för strokepatienter. Telestroke behövs om sjukhuset inte erbjuder en neurologjour dygnet runt.
 
Telestroke-nätverket består för närvarande av 12 jourenheter runtom i Finland, som betjänas dygnet runt 24/7. Genom telestroke bedöms ca 700 patienter årligen.

Med konsultationsstöd har trombolysbehandlingen av strokepatienter ökat 2-3 gånger under tjänstetid utöver de behandlingar som centralsjukhusets egna neurologer utför. Genom trombolysbehandling kan strokepatientens tilltäppning öppnas, vilket är av stor betydelse för patientens återhämtning. Trombolysbehandling och styrningen till trombektomi förbättrar avsevärt patientens prognos. Allt fler strokepatienter återhämtar sig och blir arbetsföra eller självständiga.
 
I distansförbindelsen finns en tvåvägs video- och ljudanslutning genom vilken den behandlande läkaren och patienten ser neurologen som ger konsultationsstöd på Hucs, där vårdbeslutet fattas tillsammans. Datortomografibilderna av patientens huvud, svar på blodprov, blodsocker- och blodtrycksvärden gås igenom vid konsultationen. Via distansförbindelsen tas också allt oftare beslut om att överföra patienten till en intraartiell åtgärd där man avlägsnar tilltäppningen mekaniskt, d.v.s. en trombektomi, som kompletterar eller ersätter trombolysbehandlingen.
 
kartta_en.jpg