Neurologi

Neurocentrum ansvarar för den neurologiska vården inom HUS. Specialiteten neurologi omfattar undersökning, behandling och rehabilitering av sjukdomar i nervsystemet, dvs. hjärnan, ryggmärgen, det perifera nervsystemet och musklerna. Det finns två behandlingsrutter till specialiteten neurologi på HUS: i brådskande nödsituationer med ambulans utifrån en bedömning av den prehospitala akutsjukvården och i mindre brådskande och icke-brådskande fall på remiss av den egna läkaren. 
 
Om du eller en nära anhörig har neurologiska symtom och du är osäker på när du ska söka hjälp och till vem du ska vända dig för att få en bedömning, kan du kontakta Jourhjälpen.
 


 
Vasen
Oikea
 

 Vårdställen

 
 

 Länkar

 
 

 Sök mera i Terveyskirjasto

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta