Nefrologi

Till de viktigaste uppgifterna inom specialiteten nefrologi hör diagnostik och vård av njursjukdomar samt samordning av vården av kroniska njursjukdomar inom HNS-området. Vid Mejlans triangelsjukhus får patienter vård under alla tider på dygnet, bl.a. på grund av akuta njursjukdomar. Vårdenheterna inom specialiteten nefrologi bildar även det största dialysutbildnings- och hemdialyscentret i Finland. Över 1 000 dialys- och organtransplantationspatienter följs upp av de nefrologiska enheterna, och de har ett nära samarbete med satellitdialysenheterna i Helsingforsregionen och de övriga njurcentralerna i sjukvårdsdistriktet.
 
Primärvården är också en viktig samarbetspartner, och samarbetet syftar till att konstatera njursjukdomar i ett tidigt skede och att ge effektiv vård. Vid de nefrologiska vårdenheterna utbildas såväl läkare som sjukvårdsstuderande. Undersökningen av njursjukdomar vid HUCS fokuseras bl.a. på njursjukdomar, dialys och organtransplantationer som orsakas av bl.a. diabetes och olika infektioner.
 
 
 

 Vårdställen

 
 

 Sök mera i Terveyskirjasto

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta