Vård vid missfall

​Missfall innebär att en graviditet avbryts av sig själv före den 22 graviditetsveckan. I detta skede väger fostret i allmänhet under 500 gram. En graviditet kan avbrytas redan i ett mycket tidigt skede, då kvinnan inte nödvändigtvis ens vet att hon är gravid. Då är mensen några dagar försenad och den kan vara rikligare och smärtsammare än normalt. I dessa fall behövs ingen vård. Cirka 15 procent av alla konstaterade graviditeter slutar genom missfall. Största delen av dessa missfall sker tidigt i graviditeten, före den 13 graviditetsveckan. Den vanligaste orsaken till missfall är allvarlig kromosomavvikelse hos fostret. Därför finns det inte särskilt stora medicinska möjligheter att förhindra ett begynnande eller pågående missfall.

Ett missfall börjar vanligen med en sparsam blödning som blir rikligare. Blödningen kan medföra till och med stora klumpar av levrat blod. Vanliga symtom är underlivs-, mag- och ryggsmärtor som påminner om menstruationssmärtor. Vården vid tidigt missfall ges i första hand på polikliniken på tjänstetid. Endast patienter med riklig blödning behöver jourvård under andra tider. Ibland kan fostret ha varit dött i flera veckor och missfallet observeras genom att livmodern slutar växa.

Med hjälp av ultraljudsundersökning försäkrar man sig om att ett missfall verkligen skett. Om livmodern har tömts eller håller på att tömmas och blödningen inte är riklig, kan det räcka med att man endast följer med situationen. Om man måste tömma livmodern, är alternativen läkemedelsbehandling eller skrapning av livmodern. Ibland är skrapning motiverad, om blödningen är riklig. Skrapningen utförs under narkos.
Ett sent missfall (efter den 12 graviditetsveckan) börjar ofta med att fostervattnet går. Efter det sker sammandragningar och fostret föds. Ibland kan fostret dö i livmodern utan att det sker ett missfall. Beroende på graviditetsvecka töms livmodern genom skrapning eller genom att missfallet sätts i gång med läkemedel.
 
Missfallspatienter vårdas vid de gynekologiska jourerna på sjukhusen ovan. Vården av missfallspatienter under tjänstetid på HUCS område (Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Grankulla, Kyrkslätt) har centraliserats till Polikliniken för kvinnosjukdomar vid Kvinnokliniken.
 

Mer information: