Urogynekologi

För urogynekologi, dvs. undersökning och behandling av urininkontinens (kvinnors trängningsläckage och problem med urinering) svarar Urogynekologiska centret vid Hucs. Den urogynekologiska polikliniska verksamheten och krävande operationer har koncentrerats till Kvinnokliniken. Genom koncentreringen försäkrar man sig om en patientorienterad, förstklassig och effektiv
vårdprocess.

Antalet urogynekologiska patienter (kvinnors problem med urinering och framfall) och deras behov av vård ökar i och med att befolkningen åldras.

Vid behandlingen av urogynekologiska patienter behövs omfattande multiprofessionellt kunnande. Beandlingen av krävande operationspatienter sker i samarbete mellan urogynekologer, proktokirurger, radiologer och urologer.  Vid konservativ vård utnyttjas bl.a. fysioterapeuter. På den urogynekologiska polikliniken fungerar även en sköterskemottagning för konservativ vård av patienter med framfall.

En stor del av de urogynekologiska operationerna görs i form av dagkirurgi. Hucs har som första i Finland flyttat en del av den urogynekologiska dagkirurgiska operationsverksamheten till en poliklinik. År 2014 utfördes cirka 200 operationer av trängningsläckage polikliniskt. Även små operationer av framfall har flyttats till poliklinik och verksamheten kommer att utvidgas.

Urogynekologiska centret är den ledande enheten i Finland inom urogynekologisk forskning. Enheten svarar för programmet för urogynekologisk tilläggsutbildning vid Helsingfors universitet och 1–2 specialist-läkare i gynekologi utbildas där kontinuerligt. Urogynekologiska centret får i början av 2016 det första kvalitetsregistret för sin specialitet, med hjälp av vilket säkerställs att patientvården är av toppnivå även i fortsättningen.