Sterilisering

​Enligt Finlands lag kan sterilisering utföras med tillstånd av en eller två läkare eller av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Vanliga orsaker till sterilisering är bl.a. patienten är 30 år eller äldre eller har redan barn (3 barn); i dessa fall räcker det med tillstånd av en läkare. Sterilisering är avsedd som slutgiltig prevention och beslutet ska vara grundligt övervägt. Både män och kvinnor kan steriliseras. Sterilisering av kvinnor utförs vid en gynekologisk enhet. Patienterna söker sig till sterilisering med läkarremiss. Dessutom behövs läkarutlåtande ST1. Du kan få en ST1-blankett från din hälsovårdscentral, från företags- eller studenthälsovården eller av en privat läkare.

Steriliseringen kan utföras med endoskop i livmodern (hysteroskopi) med den s.k. Essure-metoden, med endoskop via bukhålan (laparoskopi) eller i anslutning till en öppen operation, t.ex. vid kejsarsnitt.

Sterilisering genom hysteroskopi

 

Sterilisering genom hysteroskopi görs genom att ett mikroimplantat, Essure, införs med hysteroskopet i båda äggledarna. Mikroimplantatet är tillverkat av material som ger upphov till ärrvävnad som täpper till äggledaren permanent inom ungefär tre månader. Sterilisering med Essure-metoden görs polikliniskt. Ingreppet är snabbt. Efter ingreppet behöver patienten ingen sjukledighet, och hon kan åka hem utan ledsagare eftersom narkos inte behövs.

 

Sterilisering genom laparoskopi eller öppen operation

 

Då ingreppet görs med hjälp av ett laparoskop stängs äggledarna genom att placera klämmor på dem genom laparoskopet. Sterilisering genom laparoskopi görs som ett dagkirurgiskt ingrepp i operationen under narkos. Patienten kan vanligen åka hem samma kväll och får en sjukledighet på cirka 3 dagar.

Största delen av steriliseringarna görs numera genom laparoskopi. Om det inte är möjligt att utföra steriliseringen med laparoskopet, görs ingreppet genom öppen operation under samma narkos. Öppen operation väljs också som metod om steriliseringen ska göras genast efter förlossningen. Vid en öppen operation binds och kapas äggledarna.

 
Vid HNS utförs sterilisering av kvinnor vid alla gynekologiska enheter.