Gynekologiska operationer

​Vid HUS enheter för kvinnosjukdomar görs årligen över 7 000 kirurgiska ingrepp. Spektrumet av ingrepp är mycket brett, eftersom kirurgisk behandling alltid väljs individuellt för varje patient. Kvinnor i olika åldrar och med olika gynekologiska problem kan hjälpas kirurgiskt.

En patient som remitterats till operativ behandling undersöks alltid omsorgsfullt på polikliniken. Patienten bör och har rätt att få tillräcklig information om behandlingsplanen och eventuella risker med behandlingen. Det eventuella operationsbeslutet fattas tillsammans med patienten, och operationsmetoden väljs individuellt för varje patient. Det finns flera operationsmetoder: miniinvasiva endoskopiska metoder, vanlig och robotassisterad laparoskopi, vaginala operationer och öppna operationer. Vid dagkirurgiska ingrepp sker utskrivningen redan på operationsdagen efter uppföljning och vid andra ingrepp efter några dagars återhämtning på sjukhuset. Om eventuell fortsatt behandling eller uppföljning kommer man alltid särskilt överens beroende på situationen.

När patienten kommer till operationen möts han eller hon av de egna skötarna och i operationssalen av det kirurgiska teamet. Vid varje operation följs en checklista för operationsteam som har utarbetats av Världshälsoorganisationen WHO. Sjukhusets alla yrkesgrupper deltar i planeringen och genomförandet av vården av varje patient, vilket garanterar  service på flera nivåer från det första poliklinikbesöket fram till utskrivningen.