Operationer av godartade orsaker

​Vanliga godartade orsaker till ett kirurgiskt ingrepp är menstruationsstörningar, myom, endometrios, godartade tumörer och cystor i äggstockarna, framfall och urininkontinens. Cirka 11–12 procent av alla kvinnor behöver läkarhjälp någon gång i livet, till exempel på grund av olika framfall. På HNS sjukhus har vi nödvändig expertis för behandling av dessa problem.

Även godartade tumörer, myom, i livmodern är vanliga. Dessa förekommer hos 20–30 procent av alla kvinnor över 30 år. Om myomen är stora eller orsakar symtom, såsom riklig blödning eller smärta, kan de avlägsnas från livmodern hos kvinnor i fertil ålder. Om kvinnan inte vill ha fler barn kan livmodern avlägsnas, dvs. man kan göra en hysterektomi. Antalet hysterektomier har minskat markant under de senaste tio åren på grund av en ökad användning av hormonspiral, men hysterektomi är ett bra alternativ särskilt om de andra behandlingarna inte hjälper.