Gynekologisk cancer

​I Finland drabbas cirka 1 600 kvinnor årligen av gynekologisk cancer. Knappt hälften av dessa vårdas vid HUCS Kvinnokliniken, dit behandlingen av alla gynekologiska cancerfall i HNS-området har koncentrerats.

Den vanligaste gynekologiska cancerformen är cancer i livmoderkroppen, som står för cirka hälften av cancerfallen. Kvinnoklinikens enhet är Finlands största, och expertisen håller internationell klass. Operationer utförs av sex gynekologer som är specialiserade på gynekologisk cancer.

Behandlingsformerna är operativ behandling, cytostatikabehandling, strålbehandling och hormonbehandling. I vissa fall används även s.k. selektiva läkemedel. Vid operativ behandling har användningen av miniinvasiva operationstekniker, dvs. laparoskopi och robotassisterad laparoskopi samt operationer som bevarar fertiliteten, ökat. Den medicinska behandlingen stöds av individuell vård och omsorg om patienterna. Uppföljningen efter behandlingen sker vid polikliniken, där antalet besök uppgår till cirka 3 500 per år.