Att förbättra fertiliteten

​Unga kvinnor och män kan vårda och förbättra sin egen fertilitet bl.a. genom att

  • skydda sig mot könssjukdomar och infektioner i kvinnans könsorgan genom att använda kondom
  • använda preventivmedel då graviditet inte är önskvärd
  • undvika rökning
  • undvika under- och övervikt
  • börja försöka skaffa barn före den fertila ålderns slutskede.

Rökning försämrar inte bara kvinnans naturliga förmåga att bli gravid utan även fertilitetsbehandlingarnas resultat. Tobak avger många olika giftiga föreningar som försämrar äggstockarnas och livmoderns funktion. Rökning ökar risken för funktionella störningar i moderkakan, för tidig lossning av moderkakan, prematuritet och tillväxthämning hos fostret. Rökare kommer dessutom klart tidigare i klimakteriet – till och med 2 år tidigare – än icke-rökare. Hos män minskar rökning fertiliteten även då mängden spermier är normal.

Både under- och övervikt hos kvinnan medför risker. Det försämrar hennes förmåga att bli gravid genom att påverka hennes menstruationscykel. Samtidigt ökar risken för problem under graviditeten. Den primära behandlingen av infertilitet hos en kvinna med svår övervikt (viktindex över 35) är vanligen viktminskning. Även hos män kan fetma minska fertiliteten.

En kvinna som planerar en graviditet ska äta mångsidigt. Som kosttillskott rekommenderas intag av 7,5 µg D-vitamin per dygn i enlighet med den allmänna rekommendationen och intag av 0,4 mg folsyra per dygn. Dosen är högre för riskgrupper. För mer information gå till den teratologiska informationstjänstens sidor.) För personer som iakttar en uteslutande vegetarisk diet rekommenderas dessutom ett tillskott av B12-vitamin (2 µg/dygn).