Endometrios

​Endometrios drabbar cirka 6–10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Vid endometrios förekommer vävnad som liknar livmoderns slemhinna utanför livmodern, vanligen i bukhinnan i lilla bäckenet, mellan slidan och ändtarmen, i tarmen, urinblåsan eller på äggstockarna, eller var som helst i bukhålan eller till och med utanför den.

Endometrioshärdarna reagerar på samma sätt som livmoderns slemhinna under menstruationscykeln. Detta ger symtom som förknippas med endometrios. Det vanligaste besväret är smärta i nedre delen av magen som kan börja redan flera dagar före menstruationen och förvärras under blödningen. Lokaliseringen av endometrioshärdarna påverkar smärtsymtomen: det kan förekomma smärta vid avföring och/eller urinering, likaså är smärta vid samlag ett vanligt symtom.

Endometrios kan även förknippas med blödningsstörningar och orsaka barnlöshet. Fynd som tyder på endometrios kan göras i en gynekologisk undersökning, men vid lindrig sjukdom kan den gynekologiska undersökningen visa helt normala fynd. Endometrios kan undersökas med ultraljud, endoskopi av urinblåsan och/eller tarmen och magnetundersökning. Den slutliga endometriosdiagnosen säkerställs dock alltid först vid endoskopi av bukhålan, dvs. laparoskopi.

Endometrios är en kronisk sjukdom, och den behandlas med läkemedel. Behandlingen kan påbörjas utan laparoskopi om symtomen och den gynekologiska undersökningen tyder på endometrios. Hos endometriospatienter behandlar man smärta eller barnlöshet, men det är svårt att behandla båda samtidigt. Operation kan behövas för att säkerställa diagnosen, utreda sjukdomens svårighetsgrad och avlägsna endometrioshärdarna, om läkemedelsbehandlingen inte har gett tillräcklig lindring av symtomen. Vid operationen kan man dessutom avlägsna endometrioshärdar som förstör frisk vävnad och förhindrar graviditet.
 

Läkemedelsbehandling av smärta vid endometrios

 

Antiinflammatoriska läkemedel är den primära smärtbehandlingen vid lindrig sjukdom. Kombinerade p-piller förhindrar äggstockarnas egen funktion och lindrar ofta smärta som orsakas av endometrios. Minipiller och p-stavar som innehåller gulkroppshormon, spiral med gulkroppshormon samt kontinuerlig behandling med gulkroppshormon är också effektiva vid behandling av endometrios. Ibland kan endometrios behandlas med en s.k. GnRH-agonist, som hämmar äggstockarnas funktion under den tid läkemedlet används och minskar endometrioshärdarna. Läkemedlen väljs alltid individuellt med hänsyn till biverkningarna. Hormonbehandlingar kan också kombineras. Vid behandling av mycket svåra smärtor kan även icke-hormonala läkemedel som höjer smärttröskeln användas.

Behandling av barnlöshet hos endometriospatienter

 

Eftersom de hormonala läkemedel som används för smärtbehandling förhindrar graviditet, kan de inte användas av patienter som lider av barnlöshet. Behandling av till och med lindrig endometrios i samband med laparoskopi kan förbättra möjligheten att bli gravid, såsom också borttagning av endometriom (s.k. chokladcysta) i en förstorad äggstock. Vid långvarig barnlöshet eller svår sjukdom rekommenderas provrörsbefruktning. Endometriossymtomen lindras under graviditet och kan ibland försvinna efter förlossning. Endometrios lugnar sig ibland av sig själv, dvs. härdarna ärrar sig. Endometriospatienten kan bli gravid utan några behandlingar, och efter graviditeten förnyas inte nödvändigtvis symtomen. I och med klimakteriet lugnar sig endometriosen så gott som alltid.

 

Vårdställen

 
Endometriospatienter undersöks och vårdas vid HNS alla enheter för kvinnosjukdomar, men de svåraste endometriosoperationerna utförs i Kvinnokliniken och behandlingen av barnlöshet har koncentrerats till Kvinnokliniken.