Cellförändringar i livmoderhalsen

​Cancer och dess förstadier kan förekomma i livmoderhalsen. Cellförändringar som orsakas av dessa kan konstateras med ett gynekologiskt cellprov (Papa). Om cellprovet visar starkare cellförändringar görs en titthålsundersökning av livmodermunnen, kolposkopi, som fortsatt undersökning. I samband med den tas provbitar, även om man inte skulle misstänka egentlig cancer. Lindrigare förändringar följs upp med cellprov och ibland med HPV-test.

Merparten av förändringarna i livmoderhalsen uppstår till följd av en infektion orsakad ett papillomvirus (HPV). Det finns 40 olika HPV-typer, varav 14 kan orsaka starkare cellförändringar som – dock sällan – via olika förstadier kan leda till att cancer utvecklas i livmoderhalsen under årens lopp. 

Studier, även utförda i Finland, visar att tre av fyra människor smittas av HPV någon gång under sitt liv. Viruset smittar huvudsakligen via sexuella kontakter, men även andra smittovägar är möjliga, om än sällsynta. Det är ofta omöjligt att fastställa när smittan har överförts, eftersom den nästan alltid är symtomfri och cellförändringar kan uppkomma först flera år efter att man har blivit smittad. Oftast uppstår det inte ens cellförändringar under en övergående HPV-infektion. Det finns inget läkemedel mot HPV-infektion, utan kroppens eget försvarssystem förstör oftast virusen. Papillomvirusvacciner som förhindrar infektioner finns tillgängliga, men de botar inte en redan förvärvad infektion. Alla cellförändringar i livmoderhalsen är inte orsakade av HPV.

Behandlingen av cellförändringar i livmoderhalsen beror naturligtvis på fyndet. Starka och medelstarka förstadier (CIN 2 och 3) behandlas. Lindrigare förändringar följs upp, eftersom de har en mycket god förmåga att självläka. Av alla HPV-infektioner orsakade av en cellförändring har hälften gått över på mindre än ett år och 90 procent på 2–3 år. Som behandling används LOOP-behandling, dvs. behandling med en elektrisk slinga, som utförs polikliniskt i lokalbedövning. Efter behandlingen behövs ingen sjukledighet. Bad i badkar, simning, användning av tampong och samlag är dock förbjudet under tre veckor på grund av infektionsrisken.

HPV kan finnas kvar i latent form på huden eller slemhinnan och aktiveras på nytt senare. Av denna anledning är uppföljning nödvändig, först som poliklinikbesök och sedan inom ramen för det normala screeningprogrammet. 

Vanligen bär båda parterna i ett stadigvarande parförhållande på viruset (eller antikroppar), och därför behöver kondom inte användas. I tillfälliga förhållanden minskar rätt användning av kondom smittorisken, men skyddar inte alltid hundraprocentigt. Rökning ökar tredubbelt risken för att utveckla cancer i livmoderhalsen. Att sluta röka ökar chanserna för att HPV-infektionen läker spontant.