Kolposkopi

Med hjälp av kolposkopi undersöks sådana cellförändringar i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen som hittats vid gynekologiska cellprov eller HPV-test, och fastställs vilken typ av cellförändring som det eventuellt är fråga om. Förändringar vid förstadium till cancer behandlas vid behov kolposkopiskt. Också uppföljningar av förändringar och behandlingar görs med hjälp av kolposkopi.  Med dessa åtgärder förebyggs årligen cirka 800–1 000 fall av cancer i livmoderhalsen i Finland.

Kolposkopiverksamheten vid Hucs (titthålsundersökning av livmodermunnen) sker på HUCS Polikliniken för kvinnosjukdomar Gräsviken.

Cancer i livmoderhalsen är globalt sett den tredje allmännaste cancern bland kvinnor och ligger på andra plats räknat i antalet dödsfall i cancer. I Finland de flesta fallen av cancer i livmoderhalsen förekommer vid cirka 35 års ålder, då många kvinnor fortfarande har planer på graviditet. I Finland har förekomsten av och dödligheten i sjukdomen minskat, vilket beror på screening av cellförändringar och kolposkopiverksamhet.

De läkare som arbetar vid kolposkopicentret på HUCS Polikliniken för kvinnosjukdomar i Gräsviken räknas som de främsta på sitt område, och de har utvecklat kolposkopidiagnostik och behandlingar som används världen över. Syftet är att kolposkopicentret vid Hucs ska bli en del av utbildningen inom kolkoskopi i Europa.