Infektionssjukdomar

Inom specialiteten infektionssjukdomar undersöks och behandlas sjukdomar orsakade av mikrober, som t.ex. bakterier, virus, svamp och parasiter. Infektionssjukdomar är mycket vanliga. Merparten av de vanliga infektionerna behandlas inom primärvården och öppenvården eller blir bra av sig själva med hemmakurer. Infektionspatienter som behöver sjukhusvård vårdas beroende på infektionens svårighetsgrad på samtliga sjukhus i HNS-området.
 
Inom specialiteten infektionssjukdomar vårdas patienter som har en svår infektionssjukdom. Området infektionssjukdomar har två vårdavdelningar i Mejlans triangelsjukhus. Vård ges även på dagsjukhuset och tidsbeställningspolikliniken. Infektionssjukdomar är vanliga sjukdomar, och därför förekommer de inom alla specialiteter. Infektionspatienter vårdas i första hand inom respektive område, och patienterna har tillgång till tjänsterna inom specialiteten infektionssjukdomar genom att konsulterande infektionsläkare har utsetts inom alla områden.

De viktigaste patientgrupperna inom specialiteten infektionssjukdomar är:
 
  • patienter som har en svår allmän infektion, t.ex. sepsis, dvs. blodförgiftning
  • patienter med immunstörningar, t.ex. HIV-patienter och patienter med en med-född immunstörning, t.ex. CVI-patienter
  • patienter med infektionskomplikationer och svåra diagnostiska och behand-lingsmässiga utmaningar som t.ex. odefinierbar feber
  • patienter som har svåra infektioner efter operationer
  • patienter som har en sällsynt tropisk sjukdom, såsom malaria
 

 Vårdställen

 
 

 Länkar

 

​Mera information om Infektionssjukdomar

Arvo-service