Endokrinologi

Endokrinologi är en specialitet som undersöker och behandlar sjukdomar i de hormonproducerande organen. Sjukdomarna kan orsakas av överproduktion av eller brist på hormoner. Dessutom kan det finnas både godartade och elakartade tumörer i de hormonproducerande vävnaderna. Hormoner är biokemiska signalsubstanser med hjälp av vilka vävnaderna kommunicerar med varandra via blodcirkulationen och som reglerar en stor mängd av kroppens funktioner. Hormonerna kan till sin struktur vara antingen proteiner eller steroider. Den medicinska forskningen har upptäckt nya hormoner även under de allra senaste åren. 
 
De vanligaste sjukdomarna inom specialiteten är


 diabetes eller sockersjuka 
 osteoporos eller benskörhet
 fetma och
 sköldkörtelsjukdomar

De mest svårbehandlade sjukdomsgrupperna är


 tumörer i hjärnbihanget
 tumörer i bisköldkörtlarna
 tumörer i binjurarna och
 neuroendokrina tumörer
 ögonsyndrom i samband med sköldkörtelsjukdom
 fotproblem vid diabetes

De mest typiska behandlingsformerna är


 läkemedelsbehandlingar
 operativ behandling
 långtidsuppföljning av tumörsjukdomar


Som jourfall (vardagar under tjänstetid) inom den endokrinologiska specialsjukvården vårdas endast akut insjuknade diabetespatienter som är i behov av insulinbehandling. Diagnostik av sjukdomarna inom specialiteten kräver hormonbestämningar och ibland olika typer av hormonbelastnings-prov. Ofta behövs bilddiagnostiska undersökningar (ultraljud-, dator-, magnet- och isotopundersökningar).

Mottagningar inom specialiteten finns vid de endokrinologiska poliklinikerna vid HUCS Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhus. Vidare ordnas viktkontrollgrupper vid HUCS samtliga verksamhetsställen för patienter som lider av sjuklig fetma, och på Pejas sjukhus utförs kirurgisk behandling av sjuklig fetma i samarbete med kirurger. Utöver de ovannämnda sjukhusen arbetar en endokrinolog även vid Hyvinge och Lojo kretssjukhus. Endokrinologerna svarar i regel för undersökning och vård av patienterna inom specialiteten i sina sjukvårdsområden. Inom undersökning och behandling av sjukdomar inom specialiteten tillämpas en överenskommen arbetsfördelning mellan HUCS och de övriga sjukhusen i HNS-området samt primärvården. En mycket stor del av sjukdomarna inom specialiteten kan undersökas och behandlas inom primärvården eller av specialister i invärtesmedicin vid de övriga sjukhusen.

Specialiteten endokrinologi vid HUCS har ett nära samarbete med det kirurgiska verksamhetsområdet, hormonlaboratoriet och specialiteten gynekologi. Arbetsfördelningen fungerar smidigt: endokrinologerna undersöker patienten, operationsbeslut tas tillsammans med kirurgerna, kirurgerna utför operationerna och därefter fastställer endokrinologen behovet av fortsatt vård i samband med att patienten skrivs ut.

Inom specialiteten endokrinologi arbetar 3–4 heltidsanställda seniorläkare, 1–2 läkare som specialiserar sig på endokrinologi och en sjukhusläkare som utbildar sig i allmän invärtesmedicin. Läkarkåren och diabetesskötarna svarar för den polikliniska uppföljningen och avdelningsvården av diabetespatienterna. Vid enheterna arbetar även fotvårdare/fotterapeuter, vars arbetsinsats utnyttjas vid behandling och förebyggande av fotproblem vid diabetes. Inom specialiteten arbetar dessutom deltidsanställda lärare som är anställda vid universitetet. Undervisnings-, forsknings- och utbildningsverksamhet hör till vardagen inom endokrinologin, och därför är omsättningen på läkare stor. 
 

 

 Vårdställen

 
 

 Sök mera i Terveyskirjasto

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta