Mammografi

Med mammografi undersöks eventuella tumörer och förändringar i brösten med hjälp av röntgenbilder. Mammografi är den mest använda metoden för diagnostisering och screening av bröstcancer. Vid en mammografiundersökning pressas bröstet kortvarigt samman mellan två skivor. Vid mammografiundersökningar används joniserande strålning, men detta innebär en mycket liten risk, eftersom den använda stråldosen är låg jämfört med t.ex. naturlig bakgrundsstrålning.