Ultraljudsundersökningar

Ultraljudsundersökningar skapar bilder i realtid och används bl.a. för undersökning av livmoder, bukspottkörtel, lever och njurar. Med hjälp av ultraljudsapparaten får man en god allmänbild av den kroppsdel som undersöks, och den ligger till grund för fortsatta undersökningar och ingrepp. Vid ultraljudsundersökning behövs ingen joniserande strålning, och undersökningen har inga biverkningar. I samband med ultraljudsundersökningen kan man också göra biopsi på eventuella förändringar.