PET- och SPECT-DT-tomografi

PET
 
PET, dvs. positronemissionstomografi, är en diagnostisk metod som syftar till att hitta cancertumörer och/eller dess metastaser. Den bygger på cancercellernas livligare ämnesomsättning, vilket kan konstateras med hjälp av specialkameror. Vid PET-undersökning ges patienten radioaktivt spårämne som söker sig till hjärnan, levern och tumörerna. Spårämnet kan upptäckas med gammaundersökningsutrustning. PET-bilderna kan också kombineras med datotomografibilder för att få en ännu noggrannare anatomisk bild av cancertumören.

Vid Kliniken för cancersjukdomar används HNS-Bilddiagnostiks PET-utrustning.
 
SPECT-DT
 
SPECT-DT, dvs. singelfotonemissionstomografi, påminner mycket om PET-undersökning till sina funktionsprinciper. Kameran i SPECT-DT-apparaten är rörlig, vilket gör att man kan skapa en tredimensionell bild av den kroppsdel som undersöks. Detta möjliggör bl.a. en noggrann lokalisering av tumören. Tredimensionella SPECT-bilder och bilder som tagits med andra diagnostiska metoder kan, om läkaren så önskar, kombineras för att få en noggrannare bild. De vanligaste undersökningarna som görs med SPECT-DT-kamera är isotopundersökning av skelettet, definiering av hjärtats ejektionsfraktion och lokalisering av markörer vid olika isotopbehandlingar.