Magnetundersökning

Med magnetundersökning utreds särskilt situationen hos fett- och vattenhaltiga mjukvävnader, benmärgen och det centrala nervsystemet. Som hjälp i undersökningen används rullar, som placeras nära den kroppsdel som undersöks för att stärka signalerna från magnetkameran.
 
Magnetundersökning grundar sig på användning av kraftiga magnetfält och ger inte upphov till joniserande strålning. Patienter som har pacemaker, insulinpump eller protes som reagerar på magnetism kan inte undersökas med magnetkamera. Undersökningen varar vanligen från en halv timme till en timme, dvs. betydligt längre än datortomografi (DT).