Laboratorieundersökningar

Regelbunden uppföljning av laboratorieprov är en väsentlig del av vården av en cancerpatient. Typiskt tas blodprov på patienter som vårdas åtminstone var tredje vecka. I regel görs även alltid en EKG-undersökning vid laboratoriet när behandlingen påbörjas.
 
HUSLABs provtagningsställe vid Kliniken för cancersjukdomar ligger på klinikens 1:a våning. Klinikens patienter kan ta blodprov på vilket som helst av HUSLABs verksamhetsställen.