Forskning och utveckling

HUS Cancercentrumet är den största enheten för cancerforskning i Finland.
På forskningsenheten forskar man i nya cancerbehandlingar som ofta inte ännu är allmänt tillgängliga. Forskningsobjektet är ofta ett nytt cancerläkemedel som ännu inte har försäljningstillstånd.

Cancercentrum har som andra universitetscancersjukhus i Europa och som första i Norden mottagit det högsta möjliga CCC (Comprehensive Cancer Center)-statuset som beviljas av takorganisationen för europeiska cancersjukhus OECI (European Organisation of Cancer Institutes).

Enligt CCC-status erbjuder Cancercentrumet cancerpatienter multidisciplinär cancerbehandling utan dröjsmål och av hög kvalitet, vars centrala innehåll utgörs av nya behandlingar som möjliggörs av vetenskapliga forskningsprojekt.

På Cancercentrumet utförs klinisk behandlingsforskning av fas I–IV. Vid enheten arbetar 12 forskningsskötare, en avdelningssekreterare och läkare som utför kliniska prövningar. Från enheten leds även forskarinriktade studier, av vilka många är internationella. Dessutom deltar Cancercentrumet aktivt i många internationella multicenterstudier. På Cancercentrumet inleds i genomsnitt 40 nya forskningsprojekt per år.

På initialskedets forskningsenhet undersöks effekten och säkerheten hos de läkemedel som är under utveckling och man strävar till att hitta de patienter som har störst nytta av forskningsläkemedlet. I läkemedelsforskningen utreds läkemedlets effekt och biverkningar. Forskningspatienten har som huvudregel redan fått sedvanlig behandling som inte längre är effektiv.


Nationellt och internationellt samarbete

Cancercentrumet har ett intimt samarbete på både nationell och internationell nivå. Betydande nationella samarbetspartners är Hucs olika kliniker, Biomedicum Helsingfors och Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM). Vid dessa enheter arbetar sammanlagt cirka 700–800 forskare, varav flera forskar i uppkomsten och biologin av cancer. Vid Biomedicum Helsingfors drivs bl.a. forskningsprogrammet för cancerbiologi och forskningsprogrammet för systembiologi.

Aktiv klinisk forskning utövas tillsammans med flera internationella forskningsorganisationer, bl.a. Nordic Lymphoma Group, Breast International Group, Scandinavian Sarcoma Group, Nordic NECT och EORTC (European Organisation of Research and Treatment of Cancer) samt med nationella forskningsgrupper.  HUS Cancercentralen utvecklar cancerbehandlingar i samarbete med många företag. Till dessa hör bl.a. läkemedelsfabriker, tillverkare av strålbehandlingsutrustning och företag inom IT-branschen.