Urinblåsecancer

  1. A phase 3, open-label, randomozed study of nivolumab combined with ipilimumamb versus standard of care chemotherapy in participants with previously untreated, unresectable or metastatic urotheliali cancer
    Syftet med forskningen är att utreda om kombinationsbehandling med nivolumab och ipilimumab är effektivare än traditionell cytostatikabehandling hos undersökta som inte lämpar sig för sisplatinbehandling och som har urotelcancer som inte lämpar sig för operationsbehandling eller som metastaserat.
    Huvudforskare: Petteri Hervonen
 

 Kontaktuppgifter