Prostatacancer

  1. Cypides: Safety and pharmacokinetics of ODM-208 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer
    Syftet med undersökningen är att bedöma säkerheten i och toleransen för undersökningsprodukten ODM-208 hos patienter som har prostatacancer.
    Huvudforskare: Tapio Utriainen

  2. A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study of ODM-201 versus placebo inaddition to standard androgen deprivation therapy and docetaxel in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer
    Syftet med forskningen är att jämföra preparatet ODM-201 som ges som tillägg till androgendeprivation och dosetaxel med placebo bland patienter som lider av metastaserad, hormonkänslig prostatacancer.
    Huvudforskare: Tapio Utriainen
 

 Kontaktuppgifter