Bröstcancer

 1. A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study of the efficacy and safety of atezolizumab plus chemotherapy for patients with early relapsing recurrent (inoperable locally advanced or metastatic) triple-negative breast cancer
  Vid denna undersökning utvärderas effekten hos en kombination av atezolizumab och cytostatikabehandling och säkerheten jämfört med en kombination av placebo och cytostatikabehandling hos de som undersöks och vilka har en förnyad trippelnegativ bröstcancer som inte lämpar sig för operation.
  Huvudforskare: Meri Utriainen

 2. A Phase 3, randomized study of margetuximab plus chemotherapy vs trastuzumab plus chemotherapy in the treatment of patients with HER2+ metastatic breast cancer who have received two prior Anti-HER2 therapies and require systemic treatment
  Syftet med forskningen är att jämföra två behandlingar, margetuximab kombinerat med cytostatikabehandling och trastuzumab kombinerat med cytostatikabehandling hos patienter med HER2+-metastaserad bröstcancer och som tidigare fått anti-HER2-behandling och kräver systemisk behandling.
  Huvudforskare: Johanna Mattson

 3. A randomized phase III study comparing trastuzumab, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy  to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer
  Syftet med forskningen är att jämföra effekten och säkerheten hos två cytostatikaprogram som adjuvanta behandlingar för HER2-positiv bröstcancer. Syftet är att utreda om en kortvarig behandling som innehåller trastuzumab, pertuzumab och docetaxel till sin effekt och sina biverkningar är bättre, lika bra eller sämre än den traditionella behandlingen. Den traditionella behandlingen innehåller trastuzumab och docetaxel.
  Huvudforskare: Johanna Mattson

 4. COMPLEMEENT-1: An open label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety anf efficacy of ribociclib (LEE001) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptorpositive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease
  Syftet med forskningen är att bedöma säkerheten och effekten av rosiklibin (LEE001) när det används i kombination med letrozol för behandling av hormonreceptorpositiv (HR+) och HER2-negativ (HER2-) spridd bröstcancer hos män och pre/postmenopausala kvinnor som inte tidigare fått hormonbehandling för bröstcancer som spritt sig.
  Huvudforskare: Meri Utriainen
 

 Kontaktuppgifter