Till stöd för patienten

Övergripande vård på HUCS Cancercentrumet

 
Cancercentralen tillhandahåller ett brett utbud av olika stödtjänster för cancerpatienterna. En person som har drabbats av cancer behöver förutom medicinsk vård även andra former av stöd och rehabilitering i en svår livssituation. Till de viktigaste hör: