Socialarbetare

En cancersjukdom ger upphov till förändringar i vardagen, till exempel när det gäller förmågan att klara sig hemma, arbetsförmågan, den ekonomiska utkomsten, barnens eller övriga anhörigas frågor om vården och de mänskliga relationerna. Patienterna och/eller de närstående har även möjlighet att diskutera med en socialarbetare som ger individuell handledning och råd i många problem och frågor som den nya livssituationen för med sig. Socialarbetaren ger råd om olika förmåner för cancerpatienter. Den egna sköterskan kan boka en tid till socialarbetarens mottagning.