Sjukhuspräst

Kliniken besöks regelbundet av en sjukhuspräst som patienterna och de anhöriga kan träffa om de så önskar. Prästen har en viktig ställning vid den övergripande vården av cancerpatienter som har metastaser. Den egna sköterskan kan ordna ett samtal mellan patienten och sjukhusprästen.