Polikliniken för äldre cancerpatienter

Äldre patienter kan vid behov hänvisas med läkarremiss till bedömning av h
läkemedelsbehandlingen ska genomföras antingen hos en geriatriker eller cancerläkare med profilering i geriatrik. Av geriatrikern får man mångsidiga instruktioner för hur man klarar sig hemma och genomför läkemedelsbehandlingen.