Palliativt centrum

Vid Palliativa centrumet kan man under vilket skede som helst av sjukdomen få hjälp med behandlingen av besvärliga symptom. I Palliativa centrumet fungerar även en smärtläkare, som vid behov kan hjälpa till med att hitta en lämplig smärtmedicinering vid långvarig smärta efter en operation. Den behandlande läkaren hänvisar patienten vid behov till Palliativa centrumet eller smärtläkarens mottagning.