Gruppinfo


Vid HUCS Cancercentrumet ordnas olika gruppinfon ungefär en gång i månaden. Man kan anmäla sig via den egna sköterskan eller patientbyrån i vilket skede som helst av sjukdomen.

Gruppinfo ges om
  • hälsosam livsstil
  • behandling av svullnad i övre extremiteten
  • uppföljning efter strålbehandlingen och behandlingarnas biverkningar