Fysioterapi

Patienten kommer till fysioterapi med remiss från läkaren eller bröstcancersköterskan på symptompolikliniken, om patienten har funktionsstörningar, ömhet och/eller lymfasvullnad i övre extremiteten.

Med hjälp av fysioterapi strävar man efter att främja patientens funktionsförmåga med hjälp av handledning, rådgivning, terapeutisk övning samt manuell terapi.

Utgående från den fysioterapeutiska undersökningen och bedömningen gör man upp en plan för genomförande och uppföljning av behandlingen av funktionsstörningar/lymfasvullnad i övre extremiteten. Patienten får även handledning i att skaffa och använda stödprodukter i anslutning till lymfasvullnaden. Antalet fysioterapibesök är 1–3.

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det.pdfLymfödem efter bröstcancer och behandling av det.pdf

Betydelsen av ett hälsosamt levnadssätt efter en bröstcanceroperation