Cancerorganisationernas rådgivningssköterska

Cancerorganisationernas rådgivningssköterska har sitt verksamhetsställe på 1:a våningen vid Kliniken för cancersjukdomar vardagar kl. 9–11. Man kan få tid hos rådgivningssköterskan genast eller genom att själv boka en tid på numret 09 471 73291. Tjänsten är avsedd för patienter som insjuknat nyligen och för deras anhöriga, men man kan också söka sig till rådgivningssköterskans mottagning i vilket skede som helst av sjukdomen.

Rådgivningstjänsten erbjuder
  • information i anslutning till cancern och personlig rådgivning.
  • en mottagning med låg tröskel: till rådgivningssköterskan kan du komma och diskutera om allt som rör cancer och livet med cancer.
  • information om de tjänster som Cancerorganisationerna erbjuder, till exempel rehabiliteringskurser, evenemang och patientguider.


Rådgivningssköterskan hör till hälso- och sjukvårdspersonalen och det är avgiftsfritt att använda rådgivningstjänsten.