Strålbehandling

Strålbehandling efter en bröstcanceroperation rekommenderas till alla patienter som genomgått en bröstbevarande operation. Strålbehandling rekommenderas efter borttagning av hela bröstet, om tumören har varit stor eller skickat metastaser till armhålan. Efter borttagning av hela bröstet kan strålbehandling övervägas från fall till fall även om det är fråga om en ung patient.

Om även cytostatikabehandlingar rekommenderas som läkemedelsbehandling efter operationen, genomförs en period (ca 5 mån.) av cytostatikabehandling först. I slutskedet av perioden av cytostatikabehandling står ett besök hos en strålbehandlingsläkare på behandlingsprogrammet, och då fattas beslut om behovet av strålbehandling och dess längd. Själva strålbehandlingen kan påbörjas cirka en månad efter den senaste cytostatikabehandlingen.

Om patienten efter operationen inte ges någon läkemedelsbehandling eller som läkemedelsbehandling endast ges hormonell behandling sker det första läkarbesöket vid Kliniken för cancersjukdomar på strålbehandlingsavdelningen. Då inleder cancerläkaren på strålbehandlingsavdelningen även den hormonella behandlingen.

Vård av bröstcancerpatienter vid strålbehandlingsavdelningen.pdfVård av bröstcancerpatienter vid strålbehandlingsavdelningen.pdf

Betydelsen av ett hälsosamt levnadssätt efter en bröstcanceroperation