Spridd bröstcancer

Bara hos cirka 5 % av bröstcancerpatienterna i Finland konstateras i utgångsläget att bröstcancern spridit sig. Hos en del av de patienter som haft bröstcancer kan emellertid bröstcancer i tidigt skede komma tillbaka senare i form av spridd bröstcancer.

Spridd bröstcancer har bildat metastaser på andra ställen i kroppen, t.ex. i skelettet, levern eller lungorna. Spridd bröstcancer är enligt den uppfattning man har idag en obotlig sjukdom, men med behandlingar kan man uppnå goda resultat under många år. Syftet med behandlingen är att förstöra eller minska metastaserna, dvs. förhindra eller bromsa upp sjukdomsutvecklingen, varvid också eventuella symtom som beror på sjukdomen minskar.

Behandlingen av spridd bröstcancer anpassas individuellt med beaktande av bl.a. subtypen av bröstcancern, sjukdomsstadiet, de symtom sjukdomen eventuellt ger, tidigare behandlingar och de behandlingsresultat de gett samt patientens allmäntillstånd och andra sjukdomar.

Vid behandlingen av spridd bröstcancer används läkemedelsbehandlingar, strålbehandling och ibland också kirurgi.

Läkemedelsbehandlingen bestäms enligt subtypen av bröstcancern. Behandlingsalternativen är flera olika cytostatikabehandlingar eller hormonbehandlingar om tumören uttrycker hormonreceptorer. Vid en hormonreceptorpositiv sjukdom kan behandlingen i många fall påbörjas med hormonbehandling och gå över till cytostatikabehandling först senare om sjukdomen framskrider eller påbörja behandlingen med 3-6 månaders cytostatikabehandling och gå över till hormonbehandling efter den.

Vid en HER-2-positiv subtyp kan man också sätta in läkemedelsbehandlingar som riktas mot en HER-2-ytreceptor. De är mest effektiva när de kombineras med cytostatikabehandlingen och därför påbörjas ofta behandlingen av den här subtypen med en kombination av cytostatika och läkemedlet HER-2. Om behandlingssvaret är bra, kan man avsluta cytostatikabehandlingen och fortsätta enbart med läkemedlet HER-2 eller kombinera läkemedlet HER-2 med hormonbehandlingen, varvid biverkningarna är betydligt lindrigare jämfört med cytostatikabehandlingen.

Vid behandlingen av spridd bröstcancer kan man också använda strålbehandling och kirurgisk behandling. Strålbehandling används till exempel för behandling av skelettmetastaser för att minska risken för frakturer. Kirurgisk behandling används mer sällan, men den kan vara lämplig t.ex. för behandling av enskilda hjärnmetastaser.