Riskfaktorer vid bröstcancer

Bröstcancer, liksom de flesta andra typer av cancer, är en sjukdom som förekommer främst bland äldre människor och det faktum att befolkningen åldras gör att mängden cancerfall ökar. Bröstcancer är emellertid en mångfacetterad sjukdom, på vars utveckling inverkar bland annat hormonella faktorer. En del av den ökande mängden bröstcancer bland västerländska kvinnor förklaras vid sidan om åldrande av ett förändrat fortplantningsbeteende, det vill säga åldern bland förstföderskor har stigit märkbart, antalet barn har minskat och amningstiderna är i medeltal kortare.
Hormonersättningsbehandling för kvinnor i klimakteriet ökar risken för bröstcancer. Övervikt ökar östrogenhalterna och risken för bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet. Östrogennivåerna i blodet stiger även till följd av dagligt eller rikligt alkoholbruk och risken för bröstcancer ökar med cirka 10 % för varje alkoholportion som regelbundet konsumeras dagligen.

Ungefär 5–10 % av bröstcancerfallen förklaras enligt nuvarande uppfattning av en ärftlig benägenhet för bröstcancer.

Hos rätt många patienter konstateras emellertid inte en enda känd riskfaktor, vilket betyder att en del av riskfaktorerna fortfarande är okända.

Med sunda levnadsvanor kan man vid sidan om andra sjukdomar även minska risken för bröstcancer eller risken för att bröstcancern ska återkomma. Personer som motionerade regelbundet 1,25–2,5 timmar i veckan hade enligt en finländsk undersökning 20 % lägre risk att insjukna i bröstcancer än de som inte motionerade. Det är även viktigt att undvika övervikt och dagligt eller rikligt alkoholbruk.

Betydelsen av ett hälsosamt levnadssätt efter en bröstcanceroperation.pdfBetydelsen av ett hälsosamt levnadssätt efter en bröstcanceroperation.pdf