Personliga hjälpmedel

Peruk

 
Åt patienter som får cytostatikabehandling skrivs vid behov en betalningsförbindelse för en peruk. Åt patienter som insjuknat i cancer som har spridits kan en gång om året skrivas en betalningsförbindelse för en ny peruk.

Bröstprotes

  • Den första betalningsförbindelsen för bröstprotes efter att hela bröstet tagits bort skrivs på den kirurgiska enheten.
  • I fortsättningen skrivs en ny betalningsförbindelse vid behov vid Kliniken för cancersjukdomar, när behandlingarna av patienten fortsätter vid Kliniken för cancersjukdomar.
  • Åt patienten kan vid behov skrivas ut en betalningsförbindelse också för protesbaddräkt
  • När uppföljningen av patienten överförs till primärvården skrivs årliga betalningsförbindelser ut där.
 

Stödstrumpor och stödärmar för armar, ben och andra delar av kroppen


Medicinska stödärmar och -handskar beviljas för behandling av lymfasvullnad i övre extremiteten efter borttagning av bröstcancer och/eller lymfkörtlar. En liten del av patienterna har nytta av en stödkorsett. En rekommendation till användning av stödkorsett ges alltid av en fysioterapeut.
Fysioterapeuten bedömer behovet av stödkorsett. Patienten hänvisas till fysioterapeut med en remiss av läkaren eller bröstcancersköterskan. Utgående från en bedömning skriver fysioterapeuten en begäran om betalningsförbindelse för stödprodukter, och när patienten har fått denna kan hon skaffa stödprodukten från en privat serviceproducent.
En fysioterapeut vid Kliniken för cancersjukdomar bedömer stödprodukternas inverkan på lymfasvullnaden tre månader efter det att stödprodukten har tagits i bruk.