Korrigerande operationer efter cancerbehandlingar

Om bröstet har tagits bort helt och hållet och patienten önskar få ett nytt bröst efter cancerbehandlingarna, sänder cancerläkaren en bedömning av en operation av patienten till HUCS Plastikkirurgiska klinik.

Även on patienten inte önskar sig ett nytt bröst efter cancerbehandlingarna, kan hon ha problem efter att bröstet tagits bort, såsom störande löst hängande hud. Ett friskt bröst kan också vara störande stort och tungt. Om patienten så önskar, kan den lösa hängande huden korrigeras eller det friska bröstet förminskas. Cancerläkaren kan då sända patienten till bedömning av en operation vid HUCS Bröstkirurgiska enhet.

Också efter en bröstbevarande operation kan det uppstå problem. Det bröst som sparats kan vara missformat eller betydligt mindre i jämförelse med det andra bröstet. Man kan då korrigera det bröst som sparats eller förminska det friska bröstet. Om patienten så önskar kan cancerläkaren sända henne till en bedömning av operation till HUCS Bröstkirurgiska enhet.