Konstaterande av bröstcancer

En knöl i bröstet är det vanligaste symptomet på bröstcancer. Andra symptom som tyder på bröstcancer är indragen bröstvårta eller indragen hud på bröstet, förändringar i bröstets form eller storlek, eksem på bröstvårtan eller vårtgården, ett klart eller i synnerhet blodigt sekret ur bröstvårtorna, ömhet i bröstkörteln som inte beror på menstruationscykeln samt inflammation, som inte lindras med antibiotikabehandling.
Bröstcancer som upptäcks vid screening eller vid mammografi som genomförs av någon annan orsak, är ofta även symptomfri.

Om patienten har en knöl i bröstet eller något annat symptom som tyder på bröstcancer, ska mammografi genomföras brådskande samt ultraljudsundersökning av brösten och armhålorna. Om man vid mammografi eller ultraljudsundersökning konstaterar ett misstänkt fynd, tas en grovnålsbiopsi av detta under lokalbedövning. Om misstänkta lymfkörtlar konstateras i armhålorna, ska nålprov tas även av dessa. Undersökningarna görs antingen på en hälsocentral, inom företagshälsovården eller på en privat läkarstation.

Om resultatet av grovnålsbiopsin bekräftar misstanken om bröstcancer, sänder hälsocentralsläkaren, företagsläkaren eller en privatläkare patienten till HUCS Bröstkirurgiska enhet. 
Om patientens symptom tyder på bröstcancer eller ett fynd vid mammografi eller ultraljudsundersökning är misstänkt, ska patienten skickas till Bröstkirurgiska enheten för att bekräfta diagnosen, även om cancer inte hittats vid de undersökningar som gjorts.