Bröstcancerundersökningar

Vid HUCS Cancercentrumet görs många studier för att främja behandlingen av cancer och utveckla läkemedel. I nedanstående lista finns alla pågående studier, till vilka man kan anmäla sig som deltagare. Du hittar alla studier även uppdaterade på webbplatsen Nordic NECT.
 
Hur kan man söka sig som forskningspatient?
Man kan söka sig som forskningspatient på läkarens remiss. Du kan också ta kontakt direkt med avdelningsskötaren på den kliniska forskningsenheten som ger råd i hur man söker sig som forskningspatient och hjälper till att hitta en lämplig forskning, om en sådan forskning är tillgänglig.

Kontaktuppgifter
tfn 050 427 0680
 

Bröstcancerundersökningar

 
 1. A Phase 3, randomized study of margetuximab plus chemotherapy vs trastuzumab plus chemotherapy in the treatment of patients with HER2+ metastatic breast cancer who have received two prior Anti-HER2 therapies and require systemic treatment
  Syftet med forskningen är att jämföra två behandlingar, margetuximab kombinerat med cytostatikabehandling och trastuzumab kombinerat med cytostatikabehandling hos patienter med HER2+-metastaserad bröstcancer och som tidigare fått anti-HER2-behandling och kräver systemisk behandling.

 2. A randomized phase III study comparing trastuzumap, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy  to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer
  Syftet med forskningen är att jämföra effekten och säkerheten hos två cytostatikaprogram som adjuvanta behandlingar för HER2-positiv bröstcancer. Syftet är att utreda om en kortvarig behandling som innehåller trastuzumab, pertuzumab och docetaxel till sin effekt och sina biverkningar är bättre, lika bra eller sämre än den traditionella behandlingen. Den traditionella behandlingen innehåller trastuzumab och docetaxel.

 3. A phase 1B study to evaluate safety anf clinical activity of pembrolozumab (MK-3475) in combination with chemotherapy as neoadjuvant treatment for trible negative breast cancer
  Syftet med forskningen är att utreda säkerheten och effekten hos forskningsläkemedlet pembrolizumab (MK-3475), som ges i samband med cytostatikabehandling, vid behandlingen som föregår en operation av trippelnegativ bröstcancer.

 4. A Phase II randomized, double-blind, placebo-controlled trial of radium-223 dichloride versus placebo when administered to metastatic HER2 negative hormone receptor positive breast cancr subjects with bone metastases treated with hormonal treatment background therapy
  Syftet med forskningen är att bedöma effekten och säkerheten hos radium-223-diklorid hos undersökta, som har angående människans epidermala tillväxtfaktor receptor 2, negativ (HER2-negativ) hormonreceptorpositiv bröstcancer som är kopplat till skelettmetastaser och som behandlas med hormonbehandling som ges i bakgrunden.

 5. COMPLEMEENT-1: An open label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety anf efficacy of ribociclib (LEE001) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptorpositive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease
  Syftet med forskningen är att bedöma säkerheten och effekten av rosiklibin (LEE001) när det används i kombination med letrozol för behandling av hormonreceptorpositiv (HR+) och HER2-negativ (HER2-) spridd bröstcancer hos män och pre/postmenopausala kvinnor som inte tidigare fått hormonbehandling för bröstcancer som spritt sig.