Cancerläkarens mottagning

Vid ett möte om vården som läkarna håller efter bröstcanceroperationen planeras den fortsatta vården individuellt för varje patient. Utgående från planen reserveras för patienten en första mottagningstid efter bröstcanceroperationen till en läkare på Kliniken för cancersjukdomar antingen till

Läkemedelsavdelningen
  • patienter, för vilka preliminärt planerats cytostatikabehandling
  • patienter, som inte alls får strålbehandling


Strålbehandlingsavdelningen

  • patienter som endast får strålbehandling
  • patienter för vilka som fortsatt behandling planerats både strålbehandling och hormonell behandling


Läkaren tar i allmänhet emot patienten 3–4 veckor efter operationen och behandlingen påbörjas vanligen cirka en månad efter operationen beroende på hur såren har läkts. Bröstcancerpatientens medelväntetid för vård efter att läkarens remiss inkommit till Kliniken för cancersjukdomar publiceras nuförtiden på webbplatsen för cancersjukdomar.

På mottagningen går man tillsammans med både läkaren och sköterskan igenom vårdplanen, hur vården genomförs samt biverkningar av vården. Man tar eventuellt på förhand laboratorieprov eller gör en diagnostisk avbildning (datorfotografering av kroppen). Det är bra att fylla i blanketten för förhandsuppgifter i förväg.

Bröstcancerpatienternas humörsvängningar och mentala hälsa

Betydelsen av ett hälsosamt levnadssätt efter en bröstcanceroperation

Lymfödem efter bröstcancer och behandling av det