Bröstcancer och fertilitet

Cytostatikabehandlingar i anslutning till bröstcancer kan försämra fertiliteten på grund av att de tidigarelägger klimakteriet med cirka fem år. Ifall den som insjuknat i bröstcancer har förhoppningar på tillökning i familjen i fortsättningen, bör hon söka sig till fertilitetsrådgivningen i god tid innan cytostatikabehandlingarna börjar, helst redan vid Bröstkirurgiska enheten och, om möjligt, före bröstcanceroperationen för att sätta igång eventuella vårdåtgärder.

Till fertilitetsrådgivningen söker man sig via bröstcancersköterskan vid Bröstkirurgiska polikliniken.

De hormonella behandlingarna av bröstcancer orsakar inte enligt nuvarande uppfattning i sig någon försämring av fertiliteten på lång sikt, men under en hormonell behandling ska man inte bli gravid, för de hormonella behandlingarna kan förorsaka missbildningar av fostret. De hormonella behandlingarna pågår i allmänhet i flera år, och eftersom en eventuell graviditet blir uppskjuten kan de försämra möjligheterna att bli gravid. Det lönar sig att diskutera med läkaren om eventuella förhoppningar på att bli gravid och i vissa fall kan en hormonell behandling avbrytas på grund av att patienten önskar bli gravid. Patienten kan försöka bli gravid tidigast tre månader efter en avslutad hormonell behandling.

Fertilitetsbehandlingar på Kvinnokliniken