Bröstcancer hos män

Bröstcancer hos män är en sällsynt sjukdom: I Finland konstateras årligen cirka 20–30 nya fall. Den operativa behandlingen av bröstcancer hos män går i allmänhet ut på att ta bort hela bröstet på grund av att bröstet är så litet, men i vissa fall kan man även överväga en bröstbesparande operation. Till övriga delar behandlas bröstcancer hos män på samma sätt som motsvarande bröstcancer hos kvinnor, dvs. undertypen av cancer, tumörens storlek och en eventuell spridning till lymfkörtlarna avgör behovet av läkemedelsbehandling och strålbehandling efter operationen.