Ärftlig cancer

Ungefär 5–10 % av bröstcancerfallen är ärftliga enligt nuvarande uppfattning. Det är skäl att misstänka ärftlig cancer om det förekommer rikligt med bröstcancer eller äggstockscancer i släkten eller patienten är ung, under 30 år, när hon insjuknar. Om det uppstår misstankar om eventuell ärftlig cancer, hänvisas patienten med läkarremiss till en genetiker för rådgivning och eventuella gentest för utredande av ärftlighet.

Om ärftlig bröstcancer konstateras, görs en årlig magnetundersökning för att följa upp om sjukdomen eventuellt återkommer. Patienterna har även möjlighet att om de så önskar få brösten eller äggstockarna bortopererade, vilket minskar risken för cancer.