Uppföljning

​En adekvat behandling av varje patient med prostatacancer innefattar en uppföljning.  Patienten följs upp antingen inom specialistvården (HUCS) eller inom primärvården. PSA-uppföljningen kan också genomföras delvis automatiskt (mobil uppföljning). Den aktiva uppföljningen sker alltid på urologiska polikliniken.

Efterkontrollen efter en bortoperation av prostata, dvs. radikal prostatektomi är sex veckor efter operationen, mellankontrollen efter ett halvår och slutkontrollen efter ett år. Före dessa kontroller ingår alltid en PSA-mätning, ifyllande av ett livskvalitetsformulär och vid behov mätning av urinflödet.

Efterkontroll:
  • kontroll av patientens återhämtning och sårläkning
  • man går igenom med patienten de patologiska undersökningsresultaten som gäller bland annat tumörens aggressivitetsgrad, storlek och lymfkörtelstatus
  • bedömning av behovet av adjuvanta behandlingar


Slutkontroll:

  • man säkerställer att patienten inte har behandlingsrelaterade besvär (urininkontinens, erektionsstörning)
  • man säkerställer att det inte finns behov av ytterligare behandlingar
  • man planerar patientens fortsatta uppföljning som vanligtvis sker mobilt (mobil-PSA).


I den mobila uppföljningen får patienten en långvarig PSA-remiss till laboratoriet. Under de första tre åren efter operationen mäts PSA med ett halvårs mellanrum. Patienten får automatiskt svaret som sms i sin mobiltelefon, ofta redan samma dag. Om PSA förblir omätligt (<0.05 µg/l) fortsätter uppföljningen. Efter tre års uppföljning kan uppföljningen ske en gång per år. Om PSA förändras till mätbart, kallas patienten automatiskt till urologiska polikliniken för fortsatta undersökningar.

Det har konstaterats att behandlingen av en sjukdom som kommit tillbaka efter operationen är effektivare om den ges i ett tillräckligt tidigt skede. Fortsatta behandlingar kommer att övervägas, om PSA stiger till nivån 0,20–0,40 µg/l.

Strålbehandlingens behandlingsresultat bedöms med återkommande PSA-mätningar. Det kan ta mer än ett år innan PSA sjunker till sitt lägsta värde. Efter strålbehandlingen sjunker PSA inte till omätbart och det kan variera under uppföljningen. Enligt internationell praxis används som mätare för återfall efter strålbehandlingen en PSA-ökning på 2 µg/l över den uppnådda lägsta nivån (till exempel 0,8 µg/l till nivå 2,8 µg/l). Efter strålbehandlingen följs patienten upp på urologiska polikliniken. Den första kontrollen är ungefär ett halvt år efter att strålbehandlingen har avslutats.